Yritykset & Yhteisöt

Työhyvinvointiin panostaminen liikunnan avulla maksaa aina itsensä takaisin

Yritykset hyötyvät henkilöstön hyvinvointiin panostamisesta, sillä hyvinvoiva työntekijä on yrityksen tärkein voimavara.  Tarjoamme yhteistyössä Sweatbandtrainingin Tuukka Linjalan kanssa yrityksille liikunnallisia, terveyttä ja hyvinvointia edistäviä virkistys- ja työhyvinvointipäiviä vahvalla ammattitaidolla ja suurella sydämellä. Hyvä fyysinen kunto lisää tutkitusti myös henkistä hyvinvointia ja on näin ollen merkittävä tekijä työkyvyn ylläpitämisen kannalta. Palvelut räätälöimme yhdessä juuri teidän tarpeidenne ja toiveidenne mukaan, ja toteutamme ne teille sopivassa ympäristössä. Päivään voi sisältyä esimerkiksi terveysneuvontaa ja -ohjausta, luentoja, erilaisia kehon toimintakyvyn testauksia ja -mittauksia sekä työhyvinvointia tukevaa liikuntaa.

Arviolta noin puolet työikäisestä väestöstä liikkuu sydän- ja verenkiertoelimistön kunnon kannalta riittävästi, mutta lihaskunnon ja liikehallinnan harjoittaminen jää monesti liian vähäiselle huomiolle. Kehon optimaalinen toimiminen edellyttää monipuolista liikuntaa. Liikkumisen ja liikunnan harrastamisen tulisikin olla luonnollinen osa jokaisen työpaikan toimintaa. Melko harvoin henkilöstön liikkumista kuitenkaan edistetään yhteistyössä terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten kanssa.

Minulla on kahdenkymmenen vuoden kokemus erilaisten liikuntaryhmien ohjaajana. Järjestän toiveidenne ja tarpeidenne mukaan niin yrityksille kuin yhteisöillekin omia liikuntaryhmiä, kuten pilatesta, kehonhuoltoa tai lihaskuntoharjoittelua. Kertokaa toiveenne täyttämällä sähköinen lomake, niin voimme suunnitella yhdessä juuri teille sopivan palvelun.

Yhteistyössä

Miksi työhyvinvointi on tärkeää?

  • sairauspoissaolot vähenevät
  • ennenaikainen eläköityminen vähenee
  • työssä viihtyminen ja jaksaminen lisääntyvät
  • parempi työilmapiiri
  • työntekijöiden koettu terveys lisääntyy

Yhteydenotto on hyvä startti:)